Politika Privatnosti

Firma za trgovinu i usluge eArena d.o.o. Fra Didaka Buntića 100, kao nosilac svih prava na web stranici www.earena.ba (dalje u tekstu Web shop), štiti privatnost svojih korisnika/kupaca i posvećeno brine o njihovim osobnim podacima. U toj zaštiti privatnosti eArena d.o.o. se rukovodi prvenstveno domaćom zakonskom regulativom iz te oblasti ali i najnovijim Generalnim propisom o zaštiti podataka Europske unije (GDPR), odnosno Općom EU uredbom o zaštiti podataka 2016/679/EZ (dalje u tekstu Uredba).

Iako Bosna i Hercegovina još nije članica EU, poslovanje firme za trgovinu i usluge eArena d.o.o. orijentirano je na eurropske trgovačko-uslužne standarde što podrazumijeva i unaprijeđenu politiku privatnosti u cilju maksimalne zaštite prava i privatnosti korisnika/potrošača, što je u svim zemljama EU dodatno zakonski regulirano navedenom Uredbom i primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.

Politikom privatnosti eArena d.o.o. se obavezuje da će obradu osobnih podataka provoditi u skladu sa važećim zakonima BiH koji se odnose na Politiku privatnosti, kao i prema načelima Uredbe EU.

Kao nosilac svih prava na Web shopu, eArena d.o.o. se obavezuje da će podatke dobijene od korisnika/kupaca koristiti samo u cilju obavljanja ugovorenog posla i da prikupljene podatke neće koristiti u bilo koje druge svrhe, niti da će iste učiniti dostupnim bilo kojem trećem licu.

Podaci korisnika/potrošača se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima koji rade na prodaji i isporuci robe, a koji su duboko svjesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni za poštovanje ove Politike privatnosti.

Web shop može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Web shopu. Web shop se obavezuje da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika Web shopa i da će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu Uslovima poslovanja.

Navedene podatke Web shop će koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obaveza prema korisnicima/kupcima i što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljeg razvijanja i kvalitetnijeg pružanja svih usluga Web shopa. Web shop može da prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način upotrebe Web shopa, bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili ličnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika/kupca.

Web shop ni na koji način i nikad neće ugroziti bezbjednost i privatnost nijednog svog korisnika. Web shop će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Web shopa od strane korisnika, između ostalog i podatke o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Web shop će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge i prilagođavanja i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinačnih korisnika.

Web shop ne bilježi broj kreditne kartice bilo kojeg korisnika/kupca/potrošača niti arhivira transakcijske podatke. Web shop za naplatu sa kreditnih i drugih platnih kartica koristi usluge treće strane – Monri servisa i ovlaštene banke, koji enkripcijom štite podatke potrošača.

eArena d.o.o. zadržava pravo da bilo kada izmijeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmjena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na Web shopu.

Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu Politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa njenim eventualnim izmjenama. Ako korisnik nastavi da koristi Web shop i online usluge eArena d.o.o. i poslije bilo koje nove verzije Politike privatnosti, smatraće se da je istu prihvatio kao važeću.